Kapat
Kalite Politikamız

Birinci Öncelikli Hedefimiz;

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ TATMİNİ”ni sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı, Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini, İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı, Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı, Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satınalma politikaları izlemeyi, Bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

Çevre Politikalarımız

Uzun olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle; Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı, Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİ”ler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi, Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi, Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı, İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı, Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı, Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

Vizyonumuz
  • Yenilikçi" ve "Gelişimci" bir yol izlemek
  • Teknolojisini sürekli yenileyebilen bir yapıya sahip olmak
  • Hedeflerimizi ve amaçlarımızı "Mükemmeliyetçilik” odaklı belirlemek
  • Müşteri" odaklı değil, "Önce İnsan" düşüncesiyle yola çıkarak en iyi hizmeti vermek
  • Çevreye ve insanlığa karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde olmak
Misyonumuz

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine bağlılığımızı koruyarak, kamuoyunda saygınlığını devam ettirebilen şirketler arasında yerimizi almaktır.